NOCLEGI LUBNIEWICE
NOCLEGI LUBNIEWICE
DOMKI LETNISKOWE NAD JEZIOREM
CAMPING LUBUSKIE
CAMPING LUBUSKIE
DOMKI LETNISKOWE NAD JEZIOREM
CAMPING LUBUSKIE
WYPOCZNIJ NA ŁONIE NATURY
MAGIC CAMPING ZAPRASZA!
CAMPING LUBUSKIE
WYPOCZNIJ NA ŁONIE NATURY
MAGIC CAMPING ZAPRASZA!
POLE NAMIOTOWE LUBNIEWICE
POLE NAMIOTOWE LUBNIEWICE
MAGIC CAMPING ZAPRASZA!

REGULAMIN

OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO

,,MAGIC CAMPING”

 

Magic Camping Sp. z o.o.

ul. Leśna 1

69-210 Lubniewice

 

Osoby przebywające na terenie Ośrodka wypoczynkowego ,,Magic Camping” zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.

Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Ośrodka wypoczynkowego ,,Magic Camping” i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt.

Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Ośrodka „Magic Camping”.

Regulamin dostępny jest w recepcji Ośrodka oraz na stronie internetowej magiccamping.pl/regulamin.

 

1. Doba hotelowa w Ośrodku „Magic Camping” rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.

2. Cisza nocna na terenie Ośrodka obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00, nie dotyczy to imprez zbiorowych organizowanych przez Ośrodek, ujętych w programie pobytu Gości lub Przedsiębiorstw wynajmujących Ośrodek do swojej dyspozycji.

3. Osoby niezamieszkałe na terenie Ośrodka „Magic Camping” mogą w nim przebywać tylko w godzinach 8:00-22:00.

4. Osoby (wczasowicze) zapraszające gości na teren Ośrodka „Magic Camping” odpowiedzialne są za ich zachowanie oraz za wyrządzone przez nich szkody.

5. Parkowanie pojazdów dla Gości dozwolone jest tylko na terenie wyznaczonego parkingu przez cały okres przebywania na terenie Ośrodka „Magic Camping”. Opłata za korzystanie z parkingu wynosi 20zł/dzień. Dla Gości wynajmujących domki oraz przebywających na polu campingowym i polu namiotowym opłata wynosi 10zł za każdą dobę.

6. Recepcja Ośrodka „Magic Camping” czynna jest w godzinach od 8:00 do 20:00. W okresie zimowym czynna jest w godzinach od 8:00 do 16:00.

7. Ośrodek „Magic Camping” nie ponosi odpowiedzialności za kradzież kosztowności i środków pieniężnych pozostawionych w domkach, jak również za parkowane samochody.

8. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w domku będą odesłane na wskazany przez Gościa adres, na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Ośrodek przechowa te przedmioty przez miesiąc.

9. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.

10. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe prosimy o nie używanie w domkach grzałek, żelazek elektrycznych i innych urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia domku.

11. Zabrania się wynoszenia sprzętu z wynajmowanych domków i pomieszczeń.

12. Zabrania się suszenia grzybów w domkach. W przypadku stwierdzenia naruszenia zakazu będzie naliczana dodatkowa opłata w wysokości 500zł.

13. Zabrania się palenia tytoniu w domkach. Osoby naruszające zakaz będą obciążone opłatą w wysokości 1.000zł.

14. Każdorazowo opuszczając domek, pokój Gość zobowiązany jest sprawdzić zamknięcie okien i drzwi oraz zakręcenie wody.

15. Ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego Goście korzystają na podstawie regulaminu wypożyczania sprzętu.

16. Osoba wypożyczająca sprzęt wodny bierze za niego odpowiedzialność finansową w razie zatopienia lub uszkodzenia. Korzysta ze sprzętu na własną odpowiedzialność, osoby jej towarzyszące zabiera również na własną odpowiedzialność.

Wszystkie osoby korzystające ze sprzętu pływającego obowiązkowo muszą być ubrane w kamizelki ratunkowe tzw. ”kapoki” za co odpowiada osoba wypożyczająca sprzęt.

17. Osobom będącym pod wpływem alkoholu nie wypożycza się żadnego sprzętu.

18. Do obowiązków Gościa należy:

18.1. Zapoznanie i podporządkowanie się regulaminowi Ośrodka,

18.2. Dokonanie obowiązujących opłat i formalności meldunkowych,

18.3. Dbanie o czystość i porządek w miejscach zakwaterowania i miejscach ogólnodostępnych,

18.4. Właściwe korzystanie ze sprzętu i urządzeń sportowo-rekreacyjnych i innych znajdujących się na terenie Ośrodka,

18.5. Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i ogólnego bezpieczeństwa.

19. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony jest wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

 

REGULAMIN PRZEBYWANIA NA TERENIE OŚRODKA ZWIERZĄT DOMOWYCH

1. Na terenie Ośrodka mogą przebywać psy oraz koty należące do Gości Ośrodka tylko na zasadach przewidzianych w niniejszym regulaminie.

2. Za pobyt zwierząt pobierana jest opłata według obowiązującego w Ośrodku cennika.

3. Ośrodek przyjmujący zwierzęta nie zapewnia im wyżywienia.

4. Właściciele zwierząt zobowiązani są do posiadania aktualnych zaświadczeń o badaniach weterynaryjnych (książeczki zdrowia zwierzęcia) oraz obowiązkowych szczepieniach zwierząt.

5. Właściciele zwierząt zobowiązani są do wyprowadzania zwierząt na spacery poza teren Ośrodka oraz przestrzegania zasad czystości w Ośrodku i jego otoczeniu.

6. W przypadku zanieczyszczenia terenu Ośrodka przez zwierzę, właściciel zobowiązany jest do usunięcia nieczystości.

7. Właściciele zwierząt zobowiązani są do zapewnienia właściwego nadzoru nad zwierzętami oraz zapobiegania jakimkolwiek zagrożeniom.

8. Właściciele zwierząt zobowiązani są także do zapobiegania zagrożeniom ze strony ich zwierząt w stosunku do innych zwierząt przebywających na terenie Ośrodka.

9. Zabrania się wpuszczania zwierząt i zezwalania na ich przebywanie na pościeli należącej do Ośrodka.

10. Za szkody powstałe w wyniku przebywania zwierząt na terenie Ośrodka odpowiadają właściciele zwierząt.

11. Kierujący Ośrodkiem ma prawo odstąpić od umowy o wykonanie usługi turystycznej w przypadku, gdy pobyt zwierzęcia narusza przyjęte w Ośrodku zasady zachowania miru domowego i ciszy nocnej.