NOCLEGI LUBNIEWICE
NOCLEGI LUBNIEWICE
DOMKI LETNISKOWE NAD JEZIOREM
CAMPING LUBUSKIE
CAMPING LUBUSKIE
DOMKI LETNISKOWE NAD JEZIOREM
CAMPING LUBUSKIE
WYPOCZNIJ NA ŁONIE NATURY
MAGIC CAMPING ZAPRASZA!
CAMPING LUBUSKIE
WYPOCZNIJ NA ŁONIE NATURY
MAGIC CAMPING ZAPRASZA!
POLE NAMIOTOWE LUBNIEWICE
POLE NAMIOTOWE LUBNIEWICE
MAGIC CAMPING ZAPRASZA!

REGULAMIN

OŚRODKA SZKOLENIOWO – WYPOCZYNKOWEGO „MAGIC CAMPING” w Lubniewicach

Szanowni Goście!

Z ogromną przyjemnością witamy Państwa.

W imieniu całego personelu oraz własnym, pragnę Państwa zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby Państwa pobyt w naszym Ośrodku był udany i pozostawił wyłącznie miłe wspomnienia.

1. Doba pobytowa w Ośrodku rozpoczyna się o godz. 15.00 i trwa do godz. 10.00 dnia następnego.

2. Cisza nocna na terenie Ośrodka obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 6.00 nie dotyczy to imprez zbiorowych organizowanych przez Ośrodek ujętych w programie pobytu gości lub Przedsiębiorstw wynajmujących Ośrodek do swojej dyspozycji.

3. Osoby nie zamieszkałe na terenie Ośrodka mogą w nim przebywać tylko w godzinach 8.00-22.00.

4. Osoby (wczasowicze) zapraszające gości na teren Ośrodka odpowiedzialne są za ich zachowanie oraz za wyrządzone przez nich szkody.

5. Parkowanie pojazdów dla Gości (wczasowiczów) dozwolone jest tylko na terenie wyznaczonego parkingu przez cały okres przebywania na terenie Ośrodka. Do każdego domku przypisane jest jedno miejsce parkingowe. Każdy pojazd dodatkowo opłata 15 zł. za dobę.

6.Recepcja Ośrodka czynna jest w godzinach od 8.00 do 20.00 (w sezonie zimowym do godz. 16:00).

7. Ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego Goście korzystają na podstawie regulaminu wypożyczania sprzętu.

8. Osoba wypożyczająca sprzęt wodny bierze za niego odpowiedzialność finansową w razie zatopienia lub uszkodzenia. Korzysta ze sprzętu na własną odpowiedzialność, osoby jej towarzyszące zabiera również na własną odpowiedzialność.

Wszystkie osoby korzystające ze sprzętu pływającego obowiązkowo muszą być ubrane w kamizelki ratunkowe tzw. ”kapoki”, za co odpowiada osoba wypożyczająca sprzęt.

8. Osobom będącym pod wpływem alkoholu nie wypożycza się żadnego sprzętu.

10. Ośrodek MAGIC CAMPING nie ponosi odpowiedzialności za kradzież kosztowności i środków pieniężnych pozostawionych w domkach, jak również za parkowane na terenie samochody.

11.Każdorazowo opuszczając domek, pokój Gość powinien zakręcić krany, sprawdzić zamknięcie drzwi i okien.

12. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.

13. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe prosimy o nie używanie w domkach grzałek, żelazek elektrycznych i innych urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia pokoju.

14. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdzającego Gościa w domku będą odesłane na wskazany przez Gościa adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Ośrodek przechowa te przedmioty przez miesiąc.

15. Zabrania się wynoszenia sprzętu z wynajmowanych pomieszczeń.

16. Zabrania się suszenia grzybów w domkach. W przypadku stwierdzenia naruszenia zakazu będzie naliczana dodatkowa opłata w wysokości 50zł. Do suszenia grzybów wykorzystujemy suszarnie znajdującą się na terenie Ośrodka.

17.Zabrania się palenia tytoniu w domkach. Osoby naruszające zakaz będą obciążone kosztami malowania pomieszczeń.

18. Do obowiązków Gościa należy:

18.1. Zapoznanie i podporządkowanie się regulaminowi Ośrodka

18.2. Dokonanie obowiązujących opłat i formalności meldunkowych

18.3. Dbanie o czystość i porządek w miejscach zakwaterowania i miejscach ogólnodostępnych

18.4. Właściwe korzystanie ze sprzętu i urządzeń sportowo-rekreacyjnych i innych znajdujących się na terenie Ośrodka

18.5. Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i ogólnego bezpieczeństwa

19. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony pod opieką osób dorosłych.

 

REGULAMIN PRZEBYWANIA NA TERENIE OŚRODKA ZWIERZĄT DOMOWYCH

1. Na terenie Ośrodka mogą przebywać psy oraz koty należące do gości ośrodka tylko na zasadach przewidzianych w niniejszym regulaminie.

2. Za pobyt zwierząt pobierana jest opłata według obowiązującego w ośrodku cennika.

3. Ośrodek przyjmujący zwierzęta nie zapewnia im wyżywienia.

4. Właściciele zwierząt zobowiązani są do posiadania aktualnych zaświadczeń o badaniach weterynaryjnych (książeczki zdrowia zwierzęcia) oraz obowiązkowych szczepieniach zwierzęcia.

5. Właściciele zwierząt zobowiązani są do wyprowadzania zwierząt na spacery poza teren Ośrodka oraz przestrzegania zasad czystości w ośrodku i jego otoczeniu.

6. W przypadku zanieczyszczenia terenu Ośrodka przez zwierzę, właściciel zobowiązany jest do usunięcia nieczystości.

7. Właściciele zwierząt zobowiązani są do zapewnienia właściwego nadzoru nad zwierzęciem oraz zapobiegania jakimkolwiek zagrożeniom.

8. Właściciele zwierząt zobowiązani są także do zapobiegania zagrożeniom ze strony ich zwierzęcia w stosunku do innych zwierząt przebywających na terenie Ośrodka.

9. Zabrania się wpuszczania zwierząt i zezwalania na ich przebywanie na pościeli należącej do Ośrodka.

10. Za szkody powstałe w wyniku przebywania zwierząt na terenie Ośrodka odpowiada właściciel zwierzęcia.

11. Kierujący Ośrodkiem ma prawo odstąpić od umowy o wykonanie usługi turystycznej w przypadku, gdy pobyt zwierzęcia narusza przyjęte w ośrodku zasady zachowania miru domowego i ciszy nocnej.