REGULAMIN OŚRODKA SZKOLENIOWO – WYPOCZYNKOWEGO „MAGIC CAMPING” w Lubniewicach

 

Z ogromną przyjemnością witamy Państwa.

 

W imieniu całego personelu oraz własnym, pragnę Państwa zapewnić, że
dołożymy wszelkich starań, aby Państwa pobyt w naszym Ośrodku był udany i
pozostawił wyłącznie miłe wspomnienia.

1. Doba pobytowa w Ośrodku rozpoczyna się o godz. 15.00 i trwa do godz. 10.00 dnia następnego

2. Cisza nocna na terenie Ośrodka obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 6.00 nie dotyczy to imprez zbiorowych organizowanych przez Ośrodek ujętych w programie pobytu gości lub Przedsiębiorstw wynajmujących Ośrodek do swojej dyspozycji.

3. Osoby nie zamieszkałe na terenie Ośrodka mogą w nim przebywać tylko w godzinach 8.00-22.00

4. Osoby (wczasowicze) zapraszające gości na teren Ośrodka odpowiedzialne są za ich zachowanie oraz za wyrządzone przez nich szkody

5. Parkowanie pojazdów dla Gości (wczasowiczów) dozwolone jest tylko na terenie wyznaczonego parkingu przez cały okres przebywania na terenie Ośrodka. Do każdego domku przypisane jest jedno miejsce parkingowe. Każdy pojazd dodatkowo opłata 10 zł. za dobe.

6.Recepcja Ośrodka czynna jest w godzinach od 8.00 do 16.00 (w sezonie letnim do godz. 19 tej).

7. Ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego Goście korzystają na podstawie regulaminu wypożyczania sprzętu.

8. Osoba wypożyczająca sprzęt wodny bierze za niego odpowiedzialność finansową w razie zatopienia lub uszkodzenia. Korzysta ze sprzętu na własną odpowiedzialność, osoby jej towarzyszące zabiera również na własną odpowiedzialność

Wszystkie osoby korzystające ze sprzętu pływającego obowiązkowo muszą być ubrane w kamizelki ratunkowe tzw.”kapoki” za co odpowiada osoba wypożyczająca sprzęt.

8. Osobom będącym pod wpływem alkoholu nie wypożycza się żadnego sprzętu

10. Ośrodek MAGIC CAMPING nie ponosi odpowiedzialności za kradzież kosztowności i środków pieniężnych pozostawionych w domkach, jak również za parkowane na terenie samochody.

11.Każdorazowo opuszczając domek, pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i okien

12. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób

13. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe prosimy o nie używanie w domkach grzałek, żelazek elektrycznych i innych urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenia pokoju

14. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdzającego Gościa w domku będą odesłane na wskazany przez Gościa adres. W przypadku nie otrzymania tekiej dyspozycji Ośrodek przechowa te przedmioty przez miesiąc.

15. Zabrania się wynoszenia sprzętu z wynajmowanych pomieszczeń.

16. Zabrania sie suszenia grzybów w domkach. W przypadku stwierdzenia naruszenia zakazu będzie naliczana dodatkowa opłata w wysokości 50zł. Do suszenia grzybów wykorzystujemy suszarnie znajdującą się na terenie Ośrodka.

17.Zabrania sie palenia tytoniu w domkach. Osoby naruszające zakaz będą obciążone kosztami malowania pomieszczeń.

18. Do obowiązków Gościa należy

18.1. Zapoznanie i podporządkowanie się regulaminowi Ośrodka

18.2. Dokonanie obowiązujących opłat i formalności meldunkowych

18.3. Dbanie o czystość i porządek w miejscach zakwaterowania i miejsach ogólnodostępnych

18.4. Właściwe korzystanie ze sprzętu i urządzeń sportowo-rekreacyjnych i innych znajdujących się na terenie Ośrodka

18.5. Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i ogólnego bezpieczeństwa.

19. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony pod opieką osób dorosłych

1. Na terenie Ośrodka mogą przebywać psy oraz koty należące do gości ośrodka tylko na zasadach przewidzianych w niniejszym regulaminie.

2. Za pobyt zwierząt pobierana jest opłata według obowiązującego w ośrodku cennika.

3. Ośrodek przyjmujący zwierzęta nie zapewnia im wyżywienia.

4. Właściciele zwierząt zobowiązani są do posiadania aktualnych zaświadczeń o badaniach weterynaryjnych (książeczki zdrowia zwierzęcia) oraz obowiązkowych szczepieniach zwierzęcia.

5. Właściciele zwierząt zobowiązani są do wyprowadzania zwierząt na spacery poza teren Ośrodka oraz przestrzegania zasad czystości w ośrodku i jego otoczeniu.

6. W przypadku zanieczyszczenia terenu Ośrodka przez zwierzę, właściciel zobowiązany jest do usunięcia nieczystości.

7. Właściciele zwierząt zobowiązani są do zapewnienia właściwego nadzoru nad zwierzęciem oraz zapobiegania jakimkolwiek zagrożeniom.

8. Właściciele zwierząt zobowiązani są także do zapobiegania zagrożeniom ze strony ich zwierzęcia w stosunku do innych zwierząt przebywających na terenie Ośrodka.

9. Zabrania się wpuszczania zwierząt i zezwalania na ich przebywanie na pościeli należącej do Ośrodka.

10. Za szkody powstałe w wyniku przebywania zwierząt na terenie Ośrodka odpowiada właściciel zwierzęcia.

11. Kierujący Ośrodkiem ma prawo odstąpić od umowy o wykonanie usługi turystycznej w przypadku, gdy pobyt zwierzęcia narusza przyjęte w ośrodku zasady zachowania miru domowego i ciszy nocnej.

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ NA MAGIC CAMPING W OŚNIE LUBUSKIM !!! >>> KLIKNIJ <<<

Adres

ul. Leśna 1
69-210 Lubniewice

BEACH BAR

tel. +48 698 933 300

Rezerwacja

+48 732 913 191

BĄdŹ na biEŻĄco

Noclegi Lubniewice, pole namiotowe, domki letniskowe Lubniewice, Camping Lubuskie

Copyright by Magic Camping 2022-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone!

Projekt Graficzny © SZ4M4N