NOCLEGI LUBNIEWICE
DOMKI LETNISKOWE NAD JEZIOREM
WYPOCZNIJ NA ŁONIE NATURY
MAGIC CAMPING ZAPRASZA!
SALA WESELNA LUBNIEWICE
ZORGANIZUJ WESELE NAD JEZIOREM
WYPOCZNIJ NA ŁONIE NATURY
MAGIC CAMPING ZAPRASZA!
POLE NAMIOTOWE LUBNIEWICE
MAGIC CAMPING ZAPRASZA!

REGULAMIN

OŚRODKA SZKOLENIOWO – WYPOCZYNKOWEGO „MAGIC CAMPING” w Lubniewicach

Szanowni Goście!

Z ogromną przyjemnością witamy Państwa.

W imieniu całego personelu oraz własnym, pragnę Państwa zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby Państwa pobyt w naszym Ośrodku był udany i pozostawił wyłącznie miłe wspomnienia.

1. Doba pobytowa w Ośrodku rozpoczyna się o godz. 14.00 i trwa do godz. 12.00 dnia następnego

2. Cisza nocna na terenie Ośrodka obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 6.00 nie dotyczy to imprez zbiorowych organizowanych przez Ośrodek ujętych w programie pobytu gości lub Przedsiębiorstw wynajmujących Ośrodek do swojej dyspozycji.

3. Osoby nie zamieszkałe na terenie Ośrodka mogą w nim przebywać tylko w godzinach 8.00-22.00

4. Osoby (wczasowicze) zapraszające gości na teren Ośrodka odpowiedzialne są za ich zachowanie oraz za wyrządzone przez nich szkody

5. Parkowanie pojazdów dla Gości (wczasowiczów) dozwolone jest tylko na terenie wyznaczonego parkingu przez cały okres przebywania na terenie Ośrodka. Do każdego domku przypisane jest jedno miejsce parkingowe. Każdy pojazd dodatkowo opłata 25 zł. za dobe.

6.Recepcja Ośrodka czynna jest w godzinach od 8.00 do 22.00.

7. Ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego Goście korzystają na podstawie regulaminu wypożyczania sprzętu.

8. Osoba wyznaczona przez Dyrektora Ośrodka reguluje czas wynajmu sprzętu.

9. Osoba wypożyczająca sprzęt wodny bierze za niego odpowiedzialność finansową w razie zatopienia lub uszkodzenia. Korzysta ze sprzętu na własną odpowiedzialność, osoby jej towarzyszące zabiera również na własną odpowiedzialność

Wszystkie osoby korzystające ze sprzętu pływającego obowiązkowo muszą być ubrane w kamizelki ratunkowe tzw.”kapoki” za co odpowiada osoba wypożyczająca sprzęt.

10. Osobom będącym pod wpływem alkoholu nie wypożycza się żadnego sprzętu

11. Boiska i sprzęt do gry, siatkówkę i piłkę nożną udostępniane są wyłącznie osobom dorosłym mieszkającym na terenie Ośrodka

12. Plac zabaw dziecięcych (huśtawki i inne urządzenia rozrywkowe) przeznacza się wyłącznie dla dzieci do lat 7.

13. Na życzenie Recepcja przyjmuje do dopozytu pieniądze i przedmioty wartościowe w czasie pobytu Gości na terenie Ośrodka

14. Recepcja może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego

15. Dyrekcja nie ponosi odpowiedzialności za kradzież kosztowności i środków pieniężnych pozostawionych w domkach, jak również za parkowane na terenie samochody.

16.Każdorazowo opuszczając domek, pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i okien

17. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób

18. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe prosimy o nie używanie w domkach grzałek, żelazek elektrycznych i innych urządzeń stanowiących wyposażenia pokoju

19. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdzającego Gościa w domku będą odesłane na wskazany przez Gościa adres. W przypadku nie otrzymania tekiej dyspozycji Ośrodek przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.

20. Zabrania się wynoszenia sprzętu z wynajmowanych pomieszczeń.

21. Zabrania sie suszenia grzybów w domkach. W przypadku stwierdzenia naruszenia zakazu będzie naliczana dodatkowa opłata w wysokości 50zł. Do suszenia grzybów wykorzystujemy suszarnie znajdującą się na terenie Ośrodka.

22.Zabrania sie palenia tytoniu w domkach. Osoby naruszające zakaz będą obciążone kosztami malowania pomieszczeń.

23. Do obowiązków Gościa należy

23.1. Zapoznanie i podporządkowanie się regulaminowi Ośrodka

23.2. Dokonanie obowiązujących opłat i formalności meldunkowych

23.3. Dbanie o czystość i porządek w miejscach zakwaterowania i miejsach ogólnodostępnych

23.4. Właściwe korzystanie ze sprzętu i urządzeń sportowo-rekreacyjnych i innych znajdujących się na terenie Ośrodka

23.5. Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i ogólnego bezpieczeństwa.

 

REGULAMIN PRZEBYWANIA NA TERENIE OŚRODKA ZWIERZĄT DOMOWYCH

1. Na terenie Ośrodka mogą przebywać psy oraz koty należące do gości ośrodka tylko na zasadach przewidzianych w niniejszym regulaminie.

2. Kierujący Ośrodkiem wyznacza pokoje, w których mogą przebywać zwierzęta. W przypadku, gdy wyznaczone pokoje nie są dostępne, kierujący Ośrodkiem może odmówić przyjęcia zwierzęcia.

3. Za pobyt zwierząt pobierana jest opłata według obowiązującego w ośrodku cennika.

4. Ośrodek przyjmujący zwierzęta nie zapewnia im wyżywienia.

5. Właściciele zwierząt zobowiązani są do posiadania aktualnych zaświadczeń o badaniach weterynaryjnych (książeczki zdrowia zwierzęcia) oraz obowiązkowych szczepieniach zwierzęcia.

6. Właściciele zwierząt zobowiązani są do wyprowadzania zwierząt na spacery poza teren Ośrodka oraz przestrzegania zasad czystości w ośrodku i jego otoczeniu.

7. W przypadku zanieczyszczenia terenu Ośrodka przez zwierzę, właściciel zobowiązany jest do usunięcia nieczystości.

8. Właściciele zwierząt zobowiązani są do zapewnienia właściwego nadzoru nad zwierzęciem oraz zapobiegania jakimkolwiek uciążliwościom lub zagrożeniom, jakie mogłyby wyniknąć dla przebywających na terenie Ośrodka osób trzecich ze strony zwierzęcia. W szczególności psy prowadzone na smyczy i w kagańcu.

9. Właściciele zwierząt zobowiązani są także do zapobiegania zagrożeniom ze strony ich zwierzęcia w stosunku do innych zwierząt przebywających na terenie Ośrodka.

10. Zabrania się wprowadzać zwierzęta na teren jadalni, kawiarni i baru.

11. Zabrania się wpuszczania zwierząt i zezwalania na ich przebywanie na pościeli należącej do Ośrodka.

12. Właściciele zwierząt zobowiązani są niezwłocznie stosować się do zaleceń kierownictwa Ośrodka w szczególności w przypadku skarg pozostałych gości dotyczących zwierzęcia.

13. Za szkody powstałe w wyniku przebywania zwierząt na terenie Ośrodka odpowiada właściciel zwierzęcia.

14. Kierujący Ośrodkiem ma prawo odstąpić od umowy o wykonanie usługi turystycznej w przypadku, gdy pobyt zwierzęcia narusza przyjęte w ośrodku zasady zachowania miru domowego i ciszy nocnej.